App updates en webversie

Eens in de zoveel tijd dienen de apps te worden geupdate voor de Google Play Store en Apple Store. 

Doordat er ten aanzien van de stores zo nu en dan wijzigingen plaats vinden in beleid en protocollen, dienen we de apps daarop te laten aansluiten en updaten. Dit gebeurt gemiddeld 1x per jaar, waarbij we zorgen dat de app in de store kan blijven staan en voldoet aan de laatste wet- en regelgevingen. De hiermee gepaard gane tijd moeten we berekenen op basis van de kwartier helpdesk.

Naast dat de app in de Stores staat, heeft u sinds mei 2023 ook de mogelijkheid om uw app als webversie aan te bieden aan uw doelgroep. Een voordeel daarvan is dat als u niet voor Apple Store kiest, de app eveneens aan i-Phone gebruikers kan worden aangeboden, met als verschil dat men de app vanuit een browser op de telefoon benadert. De enige beperking is dat men dan geen pushberichten kan ontvangen. 

De webversie is een extra optie die u voor 15 euro per maand kunt afsluiten.