< p>

Auteursrecht en overdracht van eigendom bij een website of app

Rechthebbende: van wie is het auteursrecht eigenlijk?

De volgende vraag is of dat auteursrecht eigenlijk wel van u is. Wanneer uw website is ontwikkeld bij een webdesignbedrijf, berusten de auteursrechten daar, u krijgt enkel het gebruiksrecht. U kunt het bureau wel verzoeken de auteursrechten aan u over te dragen en hiervoor een overeenkomst op te stellen. Hetzelfde geldt voor de ingehuurde tekstschrijver of fotograaf voor uw producten. Die hebben het recht op wat zij voor u maken, en staan u toe dit te gebruiken, maar meer ook niet.

Bron: https://ictrecht.nl/2012/11/30/auteursrecht-en-website-hoe-zit-het-ook-al-weer/

Voor eventuele overdracht van het copyright (en eigendom) verwijzen wij u naar paragraaf 11 van onze Algemene voorwaarden zoals deze bij aanvang van elk project van toepassing zijn.

Zodra een website volledig aan u is overgedragen met alle beheerrechten dan kunt u geen beroep meer doen op onze ondersteuning en adviezen.

Hieronder kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn:

1) Overdracht van de volledige gebruiksrechten en daarmee ook het copyright:
-Verzoeker dient het copyright over te nemen, indien in volledig eigen beheer (webhosting) en in de huidige vorm (lay-out).
-Met het overnemen van het copyright verwerft men ook het gebruiksrecht van het website thema of lay-out.
-De copyright vergoeding omvat 2/3 van de oorspronkelijke ontwikkelkosten van de website of de ontwerpen, waaronder ook folders, logo of digitaal promotie materiaal kunnen behoren.

2) Kiest men niet voor 1) en zet men het onderhoudscontract voort bij GeniusApps, dan is bovenstaande niet van toepassing en kan men de website in de huidige vorm voortzetten en deze inhoudelijk wijzigen vanuit een redacteursrol.

3) Als men voor geen van bovenstaande kiest, dan ontvangt men een eenmalige export van de inhoud van de website, het ontwerp zelf blijft eigendom van de ontwikkelaar (GeniusApps).

Webhosting:

De hosting is doorgaans in beheer bij GeniusApps, men kan een verhuiscode voor het domein aanvragen en het geheel bij een andere hosting provider onderbrengen indien gewenst. Het verhuizen van uw mail geschiedt dan op verzoek. Wil men de webhosting voortzetten bij dezelfde provider en een eigen account hanteren, dan zijn er eenmalige overdrachtskosten van toepassing. Let wel dat in dit geval optie 1 (hierboven) van toepassing is.

Apps:

Apps zijn producten ontwikkeld op een eigen platform en zijn derhalve niet overdraagbaar. Zij zijn niet zoals een website exporteerbaar en het betreft ook geen Open Source.