Auteursrecht en overdracht van eigendom bij een website of app

Rechthebbende: van wie is het auteursrecht eigenlijk?

De volgende vraag is of dat auteursrecht eigenlijk wel van u is. Wanneer uw website is ontwikkeld bij een webdesignbedrijf, berusten de auteursrechten meestal daar, u krijgt enkel het gebruiksrecht. U kunt het bureau wel verzoeken de auteursrechten aan u over te dragen en hiervoor een overeenkomst op te stellen. Hetzelfde geldt voor de ingehuurde tekstschrijver of fotograaf voor uw producten. Die hebben het recht op wat zij voor u maken, en staan u toe dit te gebruiken, maar meer ook niet.

Veel webwinkels zijn opgebouwd uit templates en webwinkels lijken daardoor op elkaar, omdat dezelfde software is gebruikt. Hiertegen kunt u uiteraard niet optreden op basis van het auteursrecht, omdat de rechten bij de ontwikkelaar liggen en hij bepaalt hoeveel bedrijven hij het recht geeft de software en templates te gebruiken. De ontwikkelaar verstrekt u dan enkel een gebruikslicentie en doet dit wellicht aan honderden klanten tegelijk, waardoor al deze sites op elkaar lijken.

Dit komt voor sommige ondernemers misschien als een verrassing: betalen voor een website en er dan geen eigenaar van zijn? Maar zo zit de Auteurswet toch echt in elkaar. Let er dus goed op wat er in het contract staat waarmee u deze partijen inhuurt, en beding expliciet schriftelijk dat u alle auteursrechten krijgt.

Bron: https://ictrecht.nl/2012/11/30/auteursrecht-en-website-hoe-zit-het-ook-al-weer/

Voor eventuele overdracht van het copyright (en eigendom) verwijzen wij u naar paragraaf 11 van onze Algemene voorwaarden zoals deze bij aanvang van elk project van toepassing zijn.

Zodra een website volledig aan u is overgedragen met alle beheerrechten dan kunt u geen beroep meer doen op onze ondersteuning, mening en adviezen.