Overdracht van producten GeniusApps

Hieronder kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn:

1) Overdracht van de volledige gebruiksrechten en daarmee ook het copyright (zie ook paragraaf 11 uit onze Algemene voorwaarden):
-Verzoeker dient het copyright over te nemen, indien in volledig eigen beheer (webhosting) en in de huidige vorm (lay-out).
-Met het overnemen van het copyright (auteursrecht) verwerft men ook het gebruiksrecht van het website thema en lay-out.
-De copyright vergoeding omvat 2/3 van de oorspronkelijke ontwikkelkosten (A1) van de website, de app of ontwerpen, waartoe ook folders, logo of digitaal promotie materiaal kunnen behoren. Dit deel staat vermeld als onderdeel A1 op de orderbevestiging (in het totaal overzicht).

2) Kiest men niet voor 1) en zet men het onderhoudscontract al dan niet aanwezig, voort bij GeniusApps dan is bovenstaande niet van toepassing en kan men de website in de huidige vorm voortzetten en deze inhoudelijk wijzigen vanuit een redacteursrol.

3) Als men voor geen van bovenstaande kiest, dan ontvangt men een eenmalige export van de inhoud van de website, het ontwerp zelf blijft eigendom van de ontwikkelaar (GeniusApps).

Webhosting:

De hosting is doorgaans in beheer bij GeniusApps, men kan een verhuiscode voor het domein door ons laten aanvragen en het geheel bij een andere hosting provider onderbrengen indien gewenst. Het verhuizen van uw mail geschiedt dan op verzoek. Wil men de webhosting voortzetten bij dezelfde provider en een eigen account hanteren, dan zijn er eenmalige overdrachts- en administratiekosten en de voorwaarden van 1) van toepassing.

Native Apps:

Apps zijn ontwikkeld op een eigen platform en zijn derhalve niet overdraagbaar. Zij zijn niet zoals een website exporteerbaar en betreffen geen Open Source. Voor webapps is dit niet van toepassing, echter is hier wel een stuk kennisoverdracht noodzakelijk.

Overgedragen producten:

Indien u gekozen heeft voor volledige overname van het copyright en het product geheel in eigen beheer wilt nemen inclusief alle rechten (1), dan vervalt onmiddelijk na overdracht de verantwoordelijkheid bij GeniusApps voor deze producten. Wij zullen vanaf dat moment ook niet meer garant staan voor een goede werking ervan en zijn er ook niet langer voor aansprakelijk.

Inbreuk op copyright:

Van inbreuk op copyright is sprake wanneer er zonder onze toestemming toegang is verschaft tot de webhosting (het beheer van de hosting ligt bij GeniusApps) en/of volledige toegang heeft verworven als ‘admin’  bij de website. Wij kennen enkel de rechten toe u nodig heeft, waarmee automatisch het copyright is afgeschermd.

Meningen en adviezen van derde partijen:

Wanneer u advies inwint van derde partijen, welke niet bij aanvang van het project aanwezig waren in de project of team samenstelling (individuen en/of bedrijven), dan zullen we niets met deze informatie doen. We raden u aan om vanaf dat moment verder zaken te doen met deze derde partij.