< p>

Voorwaarden bij aanvang van uw website

Voorwaarden aanvang website projecten GeniusApps.nl

 • 1. Zodra het ontwikkeldomein hebben aangemaakt of de hosting voor u hebben besteld, is de aanvang van de bouw van uw nieuwe website gestart. U ontvangt indien van toepassing van de hosting een aparte factuur en een bevestiging per mail dat wij gestart zijn met de ontwikkeling.
 • 2. De opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Onder schriftelijk wordt verstaan: per brief, fax of email. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat GeniusApps een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
 • 3. Uw opdracht wordt als bevestigd beschouwd na aanlevering van nieuwe input voor de website. Deze input kan bestaan uit 1 van de volgende: documenten, media materiaal in de vorm van afbeeldingen en/of video’s, hosting gegevens, schetsen, een gewenste kleurstelling/huisstijl, web teksten, op papier of via e-mail. Indien u geen officiële offerte heeft ontvangen en de afspraak mondeling of via mail is overeengekomen  dan geldt dit ook als opdrachtbevestiging.
 • 4. Prototypen, modellen en website voorbeelden en/of de keuze voor een basistemplate zijn reeds onderdeel van de uitvoering van de opdracht. Zodra wij met u de basistemplate hebben doorgenomen dan is vanaf dat moment de definitieve keuze voor de basislay-out en de bijbehorende mogelijkheden daarvan gemaakt. Hiervan wordt later in het project derhalve niet meer afgeweken.
 • 5. Facturatie geschiedt voor het volledige bedrag binnen 14 dagen na de aanvraag van het project, d.w.z. de start van de ontwikkeling van uw website bij punt 1.
 • 6. Doorlooptijd website: gemiddeld neemt het realiseren van een nieuwe website 2 weken in beslag. Wij kunnen te allen tijde uw website afronden tot een overdraagbaar geheel, ongeacht bijzondere omstandigheden of beperkte beschikbaarheid uwer zijde. Indien de overdracht niet binnen 4 weken vanaf de aanvang van het project op locatie kan plaatsvinden dan zullen wij dit digitaal doen. De overdracht bestaat uit het toezenden van een uitgebreide handleiding met een beschrijving van de website beheer omgeving. Hierna hebt u nog recht op 1 uur gratis uitleg en ondersteuning.
 • 7. Offertes en aanbiedingen zijn exclusief grafisch design, handmatige ontwikkelwerkzaamheden en ontwerp werkzaamheden. Het wijzigen van logo’s, aanpassen en programmeren van de WordPress template broncode waarin in de thema opties niet in is voorzien, het aanbrengen van andere stijlen in “custom CSS”, het muteren van afbeeldingen of filmpjes zijn werkzaamheden die als zodanig afzonderlijk begroot dienen te worden naar benodigde inspanning. U ontvangt daarvoor een aparte prijsopgaaf.
 • 8. Indien er sprake is van een nieuwe huisstijl dan wordt dit als een apart onderdeel op de offerte vermeld. Hetzelfde geldt voor nieuwe ontwerp werkzaamheden.
 • 9. De realisatie, afronding en betaling van de website is niet afhankelijk van eventueel nog aan te leveren of te wijzigen foto’s, filmpjes, teksten en ander media materiaal.
 • 10. Zodra de kennis van de website beheermodule (cms) is overgedragen bij u op locatie of online, wordt de website als opgeleverd beschouwd. U ontvangt een instructievideo om en een gebruikersaccount om er zelfstandig mee aan de slag te kunnen. In sommige gevallen ontvangt u een vragenformulier. Indien we dit formulier niet retour ontvangen binnen 14 dagen na oplevering van uw website dan gaan we er vanuit dat alles naar wens is verlopen.
 • 11. De reikwijdte voor het zelf doen van wijzigingen van de website beperkt zich tot het aanpassen van teksten, afbeeldingen, dia shows, filmpjes en widgets, dit om een goede werking van de website te kunnen blijven garanderen.
 • 12. Het zelf installeren en updaten van nieuwe plugins raden wij af, omdat wij een goed blijvende werking van uw website in dat geval niet kunnen garanderen.
 • 13. Problemen ontstaan door het zelfstandig updaten en installeren van additionele toepassingen (plugins) op uw website zonder onze beoordeling per email ten aanzien van deze plugins vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Eventueel benodigde herstelwerkzaamheden daardoor veroorzaakt worden apart in rekening gebracht.
 • 14. De website is opgeleverd zodra:
  • De basiskennis via teamviewer of op locatie is overgedragen van de website beheermodule en het beheeraccount voor u aangemaakt en aan u gemaild is.
  • Het hoofdmenu (niveau 0 en 1) is aangemaakt en u weet hoe u zelf het menu aan kunt passen en uit kunt breiden met nieuwe menu-items.
  • U web teksten en afbeeldingen of video’s zelf op uw website kunt verwerken. U bent zelf verantwoordelijk voor het overnemen van uw ‘oude website content’, wat onder aanvullende voorwaarden aan GeniusApps.nl kan worden uitbesteed.
  • De kennis en beheer scope voor u beperkt zich tot het wijzigen of aanmaken van pagina’s, berichten, foto’s en filmpjes op de site. Alles buitenom deze scope dient afzonderlijk door ons bekeken en overgedragen te worden.
 • 15. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen ontstaan door het uitvoeren van updates en installeren van plugins die niet door ons zijn getest en beoordeeld. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor het (per ongeluk) verwijderen van bestanden op uw FTP server. Elk verzoek daaromtrent dient eerst via e-mail bij ons ingediend te worden.
 • 16. Een verzoek tot verstrekking van website FTP of hosting gegevens dient met een duidelijk omschreven reden aan ons te worden gemeld, dit onder meer in het kader van veiligheid.
 • 17. Teamsamenstelling: wij gaan er tijdens het project in goed vertrouwen er vanuit dat de teamsamenstelling, of te wel betrokken personen vanaf het begin van het project tot en met de oplevering (live gang) hetzelfde zijn. Kennisoverdracht na oplevering naar derde partijen of personen c.q. het delen van gebruikersaccounts geschiedt ten allen tijde eerst in overleg met ons.

Zie tot slot nog onze aanvullende voorwaarden website, die ook op de pagina met algemene voorwaarden beschikbaar is.