Wat kunt u zelf in uw website of webapplicatie?

U kunt u na uitleg door ons en in sommige gevallen met behulp van een instructievideo:

  • widgets beheren en aanpassen / veranderen van positie
  • teksten en afbeeldingen wijzigen in pagina’s en berichten
  • berichten en pagina’s aanmaken
  • het website menu aanpassen naar wens
  • contactgegevens of velden wijzigen in het contactformulier

Wij raden u af om (om ook de geldigheid van het totaal ontzorgd pakket te  garanderen):

  • Thema instellingen te wijzigen die u niet goed beheerst en kent
  • Plugins te installeren, te wijzigen, de-activeren of her-activeren
  • WordPress, thema en plugins zonder overleg met ons te updaten
  • Derhalve geven we u standaard de rol van redacteur, niet van ‘admin’.

Alle problemen veroorzaakt door 1 van bovenstaande acties vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid, waarbij GeniusApps bij herstel extra kosten zal berekenen om de daardoor veroorzaakte problemen te herstellen. Dit geldt ook voor eerder verrichte werkzaamheden die opnieuw moeten worden uitgevoerd.

Zie ook de pagina https://geniusapps.nl/algemene-voorwaarden/ zoals deze op uw opdrachtbevestiging / orderbevestiging werd vermeld.