Maatwerk bij websites en webapplicaties

Wanneer is er maatwerk nodig bij de website of webapplicatie? 

WordPress werkt met gratis templates en gekochte templates. Dit noemt men ook wel website thema’s. Voor u hebben we een professioneel thema aangeschaft (gemiddeld kost deze 55 euro), waarbij we heel ver kunnen gaan in customization van de opmaak en stijlen binnen deze template.

Wat is customization?

Hiermee bedoelen we het op hoofdlijnen het op maat opmaken van kleuren en lettertypen  van de website elementen die worden weergegeven. Hieronder vallen titels, subtitels, teksten, plaatjes en stijlen in opmaak voor zover deze via CSS aanpasbaar zijn. Customization is geen maatwerk, maar meerwerk en betreft doorontwikkeling op basis van later verworven wensen.

Wat is maatwerk?

Maatwerk omvat het veranderen van het standaard gedrag van de gekozen template (basis functionaliteit). U heeft van ons een demo link van het gekozen thema ontvangen, waaruit u kunt herleiden wat de mogelijkheden functioneel gezien binnen dit thema zijn. Dient de afhandeling van de weergave van onderdelen op de website geheel anders te worden en is dit niet te beinvloeden middels CSS? In dat geval dient er geprogrammeerd te worden in PHP. Dit is de programmeertaal waarmee de thema makers het thema ontwikkelen. Wanneer wij het standaard gedrag van de template (thema) moeten veranderen dan omvat dit maatwerk. Hiervoor geven wij een indicatie naar haalbaarheid en de daarbij benodigde tijd af in aantal kwartieren tegen 19,50 euro per kwartier.