Voorbeelden, modellen en prototypen

Voorwaarden bij voorbeelden, modellen en prototypen.

GeniusApps kan bij aanvang en in het voortraject de (aankomende) opdrachtgever enkele voorbeelden, modellen of een prototype aanbieden ter verkenning van mogelijkheden. Deze worden echter alleen onder geheimhouding verstrekt.

Dat wil zeggen dat de voorbeelden, modellen en/of een prototype enkel bedoeld zijn voor de binnen de organisatie aanwezige belanghebbenden en derhalve niet aan derde partijen (buiten de eigen organisatie om) mogen worden tentoongesteld of verspreid.

Wij vragen u om een korte verklaring waarin u bevestigt de verstrekte digitale informatie voor intern gebruik te bewaren.

Hiervoor verwijzen we ook naar de pagina Algemene voorwaarden met de aanvullende voorwaarden apps en websites.

Wij kijken er naar uit om het project samen met u tot een succes te maken.