Thema updates

Hoe vaak moeten we updaten?

Thema’s worden niet uit zichzelf geupdate op de website. We raden het aan om eens per half jaar een thema update door ons te laten uitvoeren. Tot 1 januari 2018 doen we dit tegen een eenmalige vergoeding op basis van het benodigd aantal kwartieren. Vanaf 1 januari 2018 heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor volledig gecontroleerde thema updates.

Waarom is dit zo belangrijk?

Thema’s brengen naarmate ze niet worden bijgehouden veiligheidsrisico’s met zich mee. Ook zie ik vaak thema’s op bestaande websites die al een tijdje geen update meer hebben gehad of soms niet eens meer bestaan. Het kan namelijk voorkomen dat een thema maker het thema niet langer doorontwikkelt. Als een ontwikkelaar stopt met de doorontwikkeling dan veroudert het thema zonder dat je er wat van merkt.

Deze websites zijn gevoelig voor kwetsuren. De laatste jaren wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van deze kwetsuren door kwaadwillenden van buitenaf. We kunnen uw website daar extra tegen beschermen, echter blijft het updaten van het thema wel belangrijk.

Ook komt het voor dat na updates in browsers bepaalde thema functies niet meer werken. Daarvoor dient een handmatige herstelactie of update te worden uitgevoerd, indien het thema nog niet eerder door ons is geupdate.

Zie ook dit rapport:

Sucuri-Website-Hacked-Report-2016Q1