Website totaal ontzorgd

Wilt u totaal ontzorgd worden in het onderhoud en beheer van uw website?

Maakt u zich zorgen of het updaten van uw WordPress site, thema en plugins problemen veroorzaakt? Of dat dit zelfs vergeten wordt en uw website kwetsbaar wordt voor lekken van buitenaf? Voorgaande is niet heel onrealistisch en komt vaker voor dan men denkt. Het veilig onderhouden en updaten van een WordPress site vergt een bepaalde basiskennis van het systeem en de onderdelen waaruit deze bestaat.

Indien u onbeperkt antwoord zoekt op al uw vragen en zeker wilt zijn dat uw website veilig blijft en automatisch wordt gebackupped? Dan raden we u sterk aan om te kiezen voor het Website totaal ontzorgd pakket.

Wat valt er niet onder het totaal ontzorgd abonnement:

 • Alles wat niet vermeld staat in het overzicht bij uw pakket op de overzichtspagina en voor de volledigheid:
 • Het migreren van uw bestaande website van uw hoster naar onze hosting of het verhuizen van uw website.
 • Toevoegen van nieuwe functionaliteiten aan uw website.
 • Ondersteuning op locatie (bij GeniusApps of bij u).
 • Het inwerken van wisselende of nieuwe medewerkers in uw organisatie, nadat de vorige persoon vervangen is door een nieuwe medewerker en/of vrijwilliger in uw bedrijf.
 • Bijzondere werkzaamheden binnen uw hostingpakket, zoals het aanvragen van een SSL certificaat, het opschonen van uw webruimte of het configureren van email adressen.
 • Website optimalisatie (verbeteren van de laadsnelheid).
 • Vormgeving: het op verzoek wijzigen van afbeeldingen, het bewerken van foto’s en/of aanpassen van reeds gemaakte logo’s.
 • Het verbeteren van uw S.E.O. (zoekmachine optimalisatie).
 • Hostingpakket migraties en infrastructuur wiijzigingen: problemen ontstaan door webserver migraties geinitieerd door SoHosted zelf waar we aldus geen invloed op hebben.
 • Instructievideo’s op verzoek en Zoom opnames / geplande Zoom-sessies met als doel om aanvullende kennis over te dragen.
 • Herstellen of opnieuw opzoeken van al eerder verstrekte accounts en/of accountgegevens (voor website- en email accounts).
 • Customization (dit betreft maatwerk wijzigingen, zoals het programmeren in CSS en/of PHP binnen WordPress).
 • Wijzigen van de standaard lettertypen bij het gekozen website thema of de gebruikmaking van een ‘custom font’.
 • Het inrichten van nieuwe thema’s binnen uw website.
 • Het verlenen van support op email afhandeling via de website, indien deze via een andere provider dan SoHosted wordt afgehandeld.
 • Het verlenen van support op plug-ins, mobiele apps of thema’s die niet door ons zijn geïnstalleerd of gemaakt.
 • Wijzigen van de bestaande functionaliteiten (het standaard gedrag) van het in gebruik zijnde website thema.
 • Het terugzoeken en opnieuw doorsturen van aan u reeds verzonden facturen.

Wijzigingen die tot ongewenste effecten op de website hebben geleid omdat u niet over de juiste kennis van deze onderdelen beschikt, worden niet kosteloos hersteld. Om een goede werking van de website te kunnen blijven garanderen geven we elke website gebruiker de rol van redacteur. Indien er zonder ons medeweten een derde partij wordt ingeschakeld voor support bij uw website, vervalt elk recht op support in dat jaar. Ook wanneer er gevraagd wordt om FTP toegang, thema’s en plugins dan kunnen we geen garantie meer bieden in het kader van veiligheid en beheersbaarheid en wordt het contract per direct ontbonden. Nog openstaande verplichtingen en de voorwaarden met betrekking tot het copyright komen hiermee echter niet te vervallen. Zie hiervoor nog weer onze algemene voorwaarden, par. 10.2 en par. 11.

Tot slot vallen DTP werkzaamheden zoals het veranderen van afbeeldingen, ontwerpen van logo’s, vergroten of verkleinen van foto’s, vertalingen, nabewerkingen en het installeren of configureren van nieuwe plug-ins anders dan bij oplevering van uw website ook niet onder het totaal ontzorgd abonnement. Hiervoor maken we een inschatting op basis van kwartieren.

Eigen webhosting of webhosting via GeniusApps?

Indien u gebruik maakt van het totaal ontzorgd pakket en u heeft de hosting via ons heeft afgesloten (uw domein is via ons naar SoHosted verhuisd), dan krijgt u ook onbeperkt advies ten aanzien van host gerelateerde vragen. Indien u uw eigen hoster aan wilt houden of beheren dan kan dat, maar zullen uw hosting gerelateerde vragen niet onder het totaal ontzorgd pakket vallen. Wel kunnen we een prijsopgaaf op basis van een inschatting in kwartieren geven, zodat uw hosting gerelateerde vragen worden beantwoord. Wij nemen dan contact op met uw hoster, zodat u dat niet zelf hoeft te doen.

Prijsstelling totaal ontzorgd abonnement:

Als bestaande klant bent u voor 25,95 per maand met een minimale contractduur van 24 maanden verzekerd van back-ups, een uur gratis persoonlijke ondersteuning en support bij inhoudelijke wijzigingen per jaar, exclusief customization (het op maat maken van de opmaak van de website).

Vanaf 1 januari 2020 zijn de volgende prijzen en keuzepakketten van toepassing, zie: onderhoudscontract nieuw.

Extra kortingen bij doorverwijzen op het totaalbedrag per jaar:

 • Indien u iemand in het eerste jaar doorverwijst, dan krijgt u een korting van 20% in dit jaar van doorverwijzen.
 • Verwijst u 2 mensen binnen 1 jaar door, dan is uw korting op uw website al 30% in het jaar van doorverwijzen.
 • Verwijst u 3 mensen binnen 1 jaar door, dan is uw korting 65% in het jaar van verwijzen.
 • Verwijst u 4 mensen binnen 1 jaar door, dan is uw  korting 100% in het jaar van verwijzen.
 • In geval van een jaarlijkse facturatie wordt dit verrekend met een creditnota.